Takvård

Genomföring som rostat sönder

Genomföringar

Det är väldigt viktigt att alla takfönster, skorstenar och avluftningar som går igenom taket fyller sin funktion samt håller tätt. Ser det ut som på bilden blir det snabbt kostsamma skador till följd. När vi kommer för att kontroller ert tak går vi igenom takets alla känsliga delar. Om du valt våran takkontroll plus åtgärdar vi mindre skador direkt på plats 

Byte av trasiga takpannor

Hela takpannor

Det är väldigt viktigt att takets alla delar fyller sin funktion. takets beläggning kan av olika förslitningar och ålder spricka sönder. Då är det väldigt viktigt att snabbt åtgärda det innan undertaket tagit skada. vi byter ut dom skadade takpannorna som behöver åtgärdas och rensar hängrännor med våran takkontroll plus direkt på plats.

Byte till en ny tätning mot garagetak

Tätningar

Vissa delar av taket måste tätas som vid övergång till ett platt garage tak. Allt eftersom att åren går kan tätningar bli torra och spruckna då är det viktigt att byta dom i tid.  Med våran takkontroll plus ser vi över och byter dom tätningar som behöver åtgärda direkt på plats, det ska vara enkelt, smidigt och tryggt att vara kund hos oss

Dokumentation

Vi dokumenterar alla brister och åtgärder via vår kund portal

Kommunikation

Det är enkelt att ha kontakt med oss via chatt mail och telefon.

Miljövänligt

Vi tar hänsyn till miljön i alla våra steg

Kvalité

Vi använder oss av Monier och Iso paint nordic för hög kvalité.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar om du vill avbetala ditt tak.

Kontroll

Vi utför kontroller på alla steg

kostnadsfri takkontroll

Takbesiktning utan åtgärd
Kostnadsfritt
Takbesiktning

Våra kunniga taktekniker besiktar taket och lämnar offert på rekommenderade åtgärder. Vi tittar på takfönster, kupor genomföringar, skorstenar samt undertaket läkt papp osv

Takkontroll plus åtgärd ingår

Takbesiktning med åtgärd
499:- efter rot
Takkontroll plus med åtgärd

Våra kunniga taktekniker byter era trasig pannor ser över tätningar, genomföringar och rensar hängrännor. Självklart besiktar vi taket och lämnar offert på alla eventuella rekommenderade åtgärder

Moss och alge tvätt

Tvätt med kemikalier
Från 50:- kvm
Grön fri gör ditt tak rent igen

Vi borstar försiktigt bort den värsta mossan och behandlar taket med grön fri som är skonsam för miljön. Självklart tar vi med oss alla mossa och lämnar rent och snyggt efter oss