Takmålning i Trosa

Ett par kontaktar oss för en takmålning i Trosa av sitt betongtak, undertaket ser bra ut men behöver komplimenteras med nocktätning. Vi säkerställer att undertakets ventilation uppfyller sin funktion, vi rensar även nocken från löv och barr som blåste in under årens gång. Detta är jätte viktigt för att motverka rötskador i läkt samt förlänga livstiden på takpappen.

Vi byte även en av vindskiveplåtarna som var fel monterad som gjorde att snö samt regn lätt blåste in under taket. Ett tak skall ses som sin helhet och takets livstid kommer att avgöras av den svagaste länken.

Det var en skandia panna på detta tak som inte har en målad yta utan färgen blandas in i betongen. Detta gör att pannorna lättare suger åt sig fukt med tiden, och kan behöva målas tidigare än andra pannor på marknaden.

Efter att taket fått en fin svart yta från takmålningen ger det ett bättre helhets intryck och god livstidsekonomi. Det vita mexiteglet mot det svarta betongtaket ger ett väldigt fint intryck.

Tänk på att hålla kolla på tätningar runt skorstenar, renndalar, takfönster och andra genomföringar som bilden visar

Kontakta oss om ni behöver hjälp!

Takmålning i Trosa
Viktiga tätningar på tak