Betongtak

En mindre bondgård i Gnesta söder om Stockholm kontaktar oss och vill ha sitt betongtak åtgärdat, vi beslutar att tvätta och måla betongpannorna med Isonit takfärg. Efter lite problem med att få till vattnet från den egna brunnen får vi allt att fungerar bra och arbetet löper på som det ska. Det är viktigt att få betongtaket helt rent från mossa, alger och alla andra föroreningar innan målning. Vi använder helt vanligt vatten till detta under högtryck som inte skadar varken tak eller omgivning.

Efter att taket är helt rent så täcker vi alla vita delar på huset (fotplåtar och vindskivor i detta fall).  Så bara tänkta delar blir målade och inte resten av huset. Nu är det dags att börja måla betongtaket, takfärgen gör inte bara att taket ser bra ut det återskapar även betongpannas ytskikt så dom åter håller borta påväxt och fukt.

När taket väl är målat städar vi upp efter oss och lämnar över garantier samt dokumentation. Vi jobbar med egenkontroller och besiktningar på utförda arbeten. Det gör att vi kan garanterar att tak uppfyller sin funktion under garantitiden och lång tid därefter. Att tätningar ytskikt och ventilation fungerar som det ska är lika viktigt som ytbeläggningen, därför rekommenderar vi att ni använder er av ett proffs. Detta gör att takets livstidsekonomi blir optimalt.Ett väl omhändertaget tak ser bra ut och skyddar fastigheten från skador. Ett ordentligt tak är ett tak du kan lita på, inget är så dyrt som billiga tak.

 kontakta oss!

Betongtak målas i Gnesta