Takbesiktning

Att låta sitt tak kontrolleras regelbundet är av storvikt. Ett vårdat tak håller i decennier längre än dess motpart. Därför ska du låta utföra en takbesiktning minst 1 gång om året. Antingen själv eller ta hjälp av en yrkesman om man känner sig osäker.

Vi hjälper gärna till med våran takkontroll plus där vi åtgärdar mindre brister direkt på plats. Det gör att små brister inte behöver växa till stora skador. Ta hand om ditt tak i tid så kommer din plånbok tacka dig

Kontakta oss! 

Takkontroll