Nocken

Här har dom valt att inte lägga till nocktätning när man byggde huset. Det är viktigt att man håller nocken ren från löv och barr så ventilationen i undertaket fungerar som det ska. Därför rekommenderade vi att lyfta av nocken rengöra den och kompletterar med en nocktätning från Monier.   

Renndal

Det var vanligt att renndalsplåten inte hade ett uppvik på äldre tak. Det gör att läkten sitter väldigt oskyddat och kommer börja ruttna. I detta fall valde vi att lägga på en ny plåt med ett uppvik för att skydda läkten och hålla kostnaderna nere samt tvätta och måla takpannorna.

Takkontroll renndal nyköping