Bostadsrättsförening

Här är kommunikation med bostadsrättsförening samt lägenhetsinnehavarna viktigt. Vi har tidigare erfarenhet av när det är många parter inblandade och vet hur viktigt just god kommunikation är för att få jobbet att flyta på bra. Därför har vi svenska som arbetsspråk och alla som jobbar med oss pratar god svenska, för att undvika missförstånd och konflikter.

Utöver det har vi tydliga avtal och fullständiga ansvarsförsäkringar, som garanterar att alla vet vad som ska göras. Det tillsammans med enkla kontaktvägar och en kundportal där ni kan följa med i arbetet. Kundportalen samlar även alla dokument vilka som arbetar på platsen när dom stämplar in och ur i den elektroniska personalliggaren. Du kan läsa mer om kraven på elektronisk personalliggare på skatteverkets hemsida.

Vi kan hjälpa er med underhållet av era tak där alla brister dokumenteras för att ni ska få en bra bild över vad som behöver göras. Detta ger er ett bra underlag för underhållsplanen. Inget är så dyrt som billiga tak och det är viktigt att hålla koll på fastighetens mest utsatta del nämligen taket.

Kontakta oss om du vill veta mer

Takmålning
Isonit